PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
ZESPÓŁ

Biuro Projektu:

ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
Czynne w godz. 8.00-16.00

Urszula Bukowska – Specjalistka ds. merytorycznych
Tel. 12 418 77 63, ubukowska@kolping.pl

Anna Wiśniewska – Specjalistka ds. promocji
Tel. 12 418 77 61, awisniewska@kolping.pl

Patrycja Kwapik – Specjalistka ds. współpracy
Tel. 12 418 77 62, pkwapik@kolping.pl

Beata Harasimowicz – Koordynatorka Projektu
Tel. 12 418 77 72, bharasimowicz@kolping.plEkspertka metody „razem to przodu”:
Ilona Jakobsmeyer (Dzieło Kolpinga w Niemczech)

Pedagog, zatrudniona w KAB (Katolicki Ruch Pracowników) Związku Diecezjalnego Paderborn jako dyrektor Centrum Szkoleń i Kursów w Archidiecezji Paderborn i jako sekretarz diecezjalna KAB, od 35 lat działa aktywnie na rzecz edukacji młodzieży i dorosłych, od 40 lat należy do Dzieła Kolpinga, a od 30 lat jest zaangażowana społecznie zarówno w Rodzinie Kolpinga, na poziomie okręgu, na terenie diecezji jak i na szczeblu związku dla Dzieła Kolpinga w Niemczech, od 5 lat doradza wolontarystycznie zarządom Dzieła Kolpinga oraz uczestniczy w kształceniu doradców/doradczyń, mieszka w Schloss Neuhaus (Paderborn, Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy).

Aktualności
04.11.2013
Wizyta studyjna do Niemiec
31.10.2013
Zapytanie ofertowe dot. wykonania witryny intranetu

31.10.2013
Zapytanie ofertowe dot. obsługi intranetu
30.10.2013
Wizyta studyjna do Szwajcarii – podsumowanie organizatora
18.09.2013
„Uczymy się od najlepszych” - wizyty studyjne we Włoszech i Szwajcarii
22.07.2013
Warsztaty dla Coachów (część 2) zakończone
19.07.2013
Wizyty studyjne
09.07.2013
Coachowie Rodzin Kolpinga rozpoczęli swoją edukację w projekcie
21.05.2013
Liderzy zakończyli warsztaty z planowania strategicznego!