PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
KONTAKT

Biuro Projektu:

ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
Czynne w godz. 8.00-16.00

Urszula Bukowska – Specjalistka ds. merytorycznych
Tel. 12 418 77 63, ubukowska@kolping.pl

Anna Wiśniewska – Specjalistka ds. promocji
Tel. 12 418 77 61, awisniewska@kolping.pl

Patrycja Kwapik – Specjalistka ds. współpracy
Tel. 12 418 77 62, pkwapik@kolping.pl

Beata Harasimowicz – Koordynatorka Projektu
Tel. 12 418 77 72, bharasimowicz@kolping.pl


Aktualności
04.11.2013
Wizyta studyjna do Niemiec
31.10.2013
Zapytanie ofertowe dot. wykonania witryny intranetu

31.10.2013
Zapytanie ofertowe dot. obsługi intranetu
30.10.2013
Wizyta studyjna do Szwajcarii – podsumowanie organizatora
18.09.2013
„Uczymy się od najlepszych” - wizyty studyjne we Włoszech i Szwajcarii
22.07.2013
Warsztaty dla Coachów (część 2) zakończone
19.07.2013
Wizyty studyjne
09.07.2013
Coachowie Rodzin Kolpinga rozpoczęli swoją edukację w projekcie
21.05.2013
Liderzy zakończyli warsztaty z planowania strategicznego!