PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
DZIAŁANIA

Działania w projekcie zostały podzielone na IV etapy ze względu na adresatów poszczególnych działań (liderzy, coachowie, społeczności lokalne)oraz na chronologię poszczególnych wydarzeń. W kalendarzu projektu znalazły miejsce: międzynarodowe seminarium, cykl szkoleń dla liderów stowarzyszeń Rodzina Kolpinga (RK), warsztaty dla doradców/coachów RK , wizyty studyjne u partnerów projektu (Niemcy, Włochy, Szwajcaria), doradztwo prowadzone dla RK zgodnie z metodą „Razem do przodu” przez coachów-wolontariuszy, lokalne święta organizacji pozarządowych przygotowane przez członków Rodzin Kolpinga biorących udział w projekcie oraz działania związane z promocją.


Działania projektu:

ETAP I. PROGRAM EDUKACYJNY i COACHING

1. Międzynarodowe seminarium „Razem do przodu”(24-25 kwietnia 2013 r., Kraków, Dom Gościnny Przegorzały). Celem seminarium z udziałem Partnerów i ekspertów ze Szwajcarii, Niemiec, Włoch i Polski oraz liderów Rodzin Kolpinga biorących udział w projekcie jest prezentacja koncepcji wzmacniania i profesjonalizacji stowarzyszeń zgodnie z metodą „Razem do przodu”.
2. Warsztaty strategiczne „Aktywnie dla wspólnego dobra”, 5-7 kwietnia 2013 (I część, 16 h), 19-21 kwietnia 2013 i 18-19 maja 2013 (II część, 16 h). Celem warsztatów strategicznych jest analiza słabych i mocnych stron RK, zaplanowanie zadań, przygotowania planu i harmonogramu działań RK na rzecz społeczności lokalnej i wdrażania metody RDP.
3. Warsztaty dla doradców/coachów (5-7 lipca 2013 (I część, 20 h), 19-21 lipca 2013 (II część, 20h) Warsztaty prowadzone będą przez eksperta z Niemiec w oparciu o przetłumaczone materiały dydaktyczne, przy udziale polskiego trenera. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji, moderacji, pracy z grupą, rozwiązywania konfliktów. Warsztaty przygotują doradców do realizacji doradztwa dla Rodzin Kolpinga.
4. Doradztwo (coaching RDP): IX 2013-IX 2014 Wybrane do projektu Rodziny Kolpinga odbędą spotkania z doradcami wspartymi przez Partnera niemieckiego.


ETAP II. BUDOWANIE WSPÓŁRACY

Wizyty studyjne „Uczymy się od najlepszych” (VI-IX 2013) z udziałem przedstawicieli z każdej RK. 2 wizyty studyjne w 3 krajach Partnerów w celu spotkania z lokalnymi stowarzyszeniami Partnerów i ich członkami, poznania metod działania i współpracy:

• 4-dniowa wizyta w Niemczech – Essen
• 8-dniowa wizyta we Włoszech (Tyrol Płd., Bolzano) oraz w Szwajcarii (Lucerna).

ETAP III. PROGRAM AKTYWIZACYJNY

polega na realizacji Świąt NGO poprzedzonych zdobyciem wiedzy i umiejętności w ramach warsztatów i jest przekuciem teorii w praktykę i konsekwencją obu poprzednich etapów.

Cykl szkoleń dla liderów:

1. Warsztaty „Od aktywizacji do partycypacji”
Celem warsztatów jest przygotowanie strategii powiększenia bazy wolontariuszy i nabycie umiejętności zarządzania nimi, ich motywowania oraz przygotowanie oferty dla wolontariuszy.
2. Warsztaty „Od komunikacji do partycypacji”
Celem warsztatów jest polepszenie komunikacji między członkami stowarzyszenia a zarządem, motywacja członków, a także przygotowanie planu pozyskiwania członków i przygotowanie Świąt NGO – imprez aktywizujących społeczność lokalną.
3. Święta Organizacji Pozarządowych (NGO) „Aktywizujemy społeczności lokalną"
Zaplanowano, że Rodziny Kolpinga zrealizują wspólnie lub samodzielnie Święta NGO dla społeczności lokalnej.
Celem Świąt NGOs jest dotarcie do nowych liderów, promocja oferty NGOs, zachęcenie społeczności lokalnych do działalności społecznej i zrzeszania się.
4. Rekrutacja członków do stowarzyszeń
Konsekwencją Świąt NGO będzie rekrutacja nowych osób do stowarzyszeń. Liderzy RK uczestniczący w programie nawiążą kontakty z liderami społeczności lokalnej, zorganizują w sumie 30 spotkań z nimi z prezentacją działań i dobrych praktyk.

ETAP IV. E-KOMUNIKACJA, AUDYT METODY RDP I DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

1. Intranet i czat
W celu wzmocnienia komunikacji między RK i trwałości rezultatów powstanie intranet, dzięki któremu odbywać się będzie wymiana informacji, doświadczeń, materiałów m.in. w formie czatów (superwizji) dla doradców, liderów i Partnerów.
2. Audyt metody RDP
Audyt zostanie wykonany przez niezależnego audytora. Celem jest weryfikacja opracowanej metodologii i zastosowania metody RDP, podsumowanie rezultatów jej wdrażania w RK i rekomendacje na przyszłość, aby mogła ona zostać wykorzystana przez inne NGOs.
3. Spotkania z liderami lokalnych stowarzyszeń
Liderzy każdej RK zorganizują spotkanie z udziałem przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu działania RK (około 10 osób na spotkaniu), na których zaprezentują realizowany program i jego rezultaty (materiały promocyjne: film, ulotki).
4. Międzynarodowa konferencja (IX 2014)
podsumowująca projekt z udziałem Partnerów, doradców, liderów RK i przedstawicieli innych stowarzyszeń. W ramach konferencji nastąpi prezentacja rezultatów projektu i planów, rozstrzygnięcie przeprowadzonych konkursów, wręczenie nagród, prezentacja wyników audytu metody.
Aktualności
04.11.2013
Wizyta studyjna do Niemiec
31.10.2013
Zapytanie ofertowe dot. wykonania witryny intranetu

31.10.2013
Zapytanie ofertowe dot. obsługi intranetu
30.10.2013
Wizyta studyjna do Szwajcarii – podsumowanie organizatora
18.09.2013
„Uczymy się od najlepszych” - wizyty studyjne we Włoszech i Szwajcarii
22.07.2013
Warsztaty dla Coachów (część 2) zakończone
19.07.2013
Wizyty studyjne
09.07.2013
Coachowie Rodzin Kolpinga rozpoczęli swoją edukację w projekcie
21.05.2013
Liderzy zakończyli warsztaty z planowania strategicznego!