PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
02
09 2014
Ostatnia niedziela sierpnia w Porąbce Uszewskiej

Ostatni dzień sierpnia upłynął w Porąbce Uszewskiej pod znakiem doskonałej zabawy mieszkańców na Święcie NGO pn. „Razem do przodu - Niedziela z Kolpingiem”. Piękna pogoda, atrakcyjny program Święta zaplanowanego jako rodzinny piknik, przyciągnęły tłumy uczestników (ponad 300 osób); głównie rodzin z dziećmi. Święto odbywało się na obszernym terenie należącym do miejscowej straży pożarnej. Przestronna łąką położona na stoku wzgórza, mająca formę tarasów – pozwoliła na zorganizowanie oddzielnych stref zabawy, a jednocześnie jej amfiteatralny układ sprawiał, że wszyscy uczestnicy zabawy mieli doskonały widok na scenę, która została ustawiona na samym dole, na placu przy remizie strażackiej.

Prowadząca święto rozpoczęła je od prezentacji wszystkich partnerów, którzy włączyli się w organizację tej lokalnej imprezy. Po tej oficjalnej części inauguracyjnej zaproszono do zabawy najmłodszych – na pierwszym tarasie przygotowano dla nich miejsca gier sprawnościowych: rzut piłeczkami i obręczami do celu, rzut piłką do bramki i do kosza. Pierwsze rzuty wykonał ksiądz proboszcz parafii w Porąbce, a jednocześnie prezes Rodziny Kolpinga, czym zdecydowanie zachęcił i ośmielił do zabawy najmłodszych, którzy skwapliwie ustawili się w kolejkach do poszczególnych gier i ochoczo doskonalili swoje sprawności. Miejsce to do końca święta nie traciło na atrakcyjności i cały czas gromadziło tłumy bawiących się radośnie najmłodszych. Na scenie odbywały się natomiast występy artystyczne głównie utalentowanej wokalnie porąbskiej młodzieży. Dzięki obecności akordeonisty zespołu Niedźwiedzioki, który bardzo chętnie akompaniował wszystkim, którzy chcieli śpiewać, występy nabrały spontanicznego charakteru i grono artystów znacznie się powiększyło.

Po prezentacjach śpiewaków, sceną zawładnęła młodsza młodzież, dla której przygotowano mnóstwo konkursów nie tylko sprawności fizycznej ,ale również sprawdzających wiedzę. Oczywiście zwycięzcy nagradzani byli gadżetami promocyjnymi: smyczami, notesami oraz koszulkami. Do zabawy włączono stopniowo również rodziców i dziadków, a zabawa nabrała rodzinnego charakteru. Było przeciąganie liny w różnych grupach wiekowych, zabawny taniec w kole z elementami przebierania – doskonała forma zabawy, rzut jajkiem dla par małżeńskich i wiele innych pomysłowych konkurencji.

Przez cały czas trwania święta, na najwyższym tarasie terenu można było posilić się pyszną, pieczoną kiełbasą, nabrać sił, by dalej uczestniczyć w programie pikniku.

Atrakcje trwały do wieczora i najmilszą nagrodą dla organizatorów był widok bardzo niechętnie rozchodzących się do domów dzieci, które nie chciały kończyć zabawy. Każde z nich otrzymało prezent - paczkę słodkości. Przygotowano ich 120 szt. i oczywiście wszystkie znalazły swoich odbiorców.

Święto NGO było doskonałą okazją do integracji mieszkańców Porąbki Uszewskiej oraz możliwością sprawdzenia umiejętności organizacyjnych bardzo młodej Rodziny Kolpinga, również na polu współpracy z lokalnymi partnerami. Wszystko doskonale się udało! Gratulacje!