PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
29
08 2014
Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję „Aktywnie dla wspólnego dobra”

Realizatorzy projektu „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – NOWA METODA WZMACNIANIA I AKTYWIZACJI STOWARZYSZEŃ "RAZEM DO PRZODU" oraz Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce zapraszają uczestników projektu, członków Rodzin Kolpinga oraz reprezentantów innych organizacji pozarządowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2014 r. (sobota-niedziela) w Hotelu Europejskim w Krakowie, ul. Lubicz 5. W konferencji wezmą udział przedstawiciele naszych Partnerów ze związków kolpingowskich we Włoszech, Szwajcarii i w Niemczech. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz zgłaszania udziału w konferencji.

PROGRAM

PLAKAT