PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
03
07 2014
Święto NGO w Luborzycy. Aktywnie. Wspólnie. Dla innych.

29 czerwca 2014 r. o godzinie 17:00 w Luborzycy przy Domu Kolpinga rozpoczęło się Święto NGO organizowane przez członków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Luborzycy wspieranych w głównych pracach przez młodzież z luborzyckiego Młodego Kolpinga. Kolpingowcy do współorganizacji i współudziału w tym święcie zaprosili inne organizacje z terenu gminy, w tym: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Centrum Kultury i Promocji, Theatrum Mundi, Stowarzyszenie Pro Memoria, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Kolibaby”, Stowarzyszenie „Nasze Łuczyce”, Rodzinę Kolpinga z Prus oraz dziecięcy zespół ludowy z Rodziny Kolpinga z Lipnicy Małej. Każde ze Stowarzyszeń miało okazję wystąpić przed publicznością na scenie: były więc krótkie prezentacje głównych działań tych organizacji oraz występy artystyczne przygotowane przez nie. Dodatkowo wokół sceny rozłożono stoiska, gdzie stowarzyszenia mogły pokazać swoje materiały, publikacje, wyroby rękodzieła czy smakowite wypieki – jak na stoisku KGW „Kolibaby”. Nie zapomniano oczywiście o najmłodszych uczestnikach, dla których przygotowano konkursy z nagrodami, gry i zabawy, prowadzone przez członków Młodego Kolpinga.

W myśl zasady „coś dla ciała i dla ducha” organizatorzy zadbali nie tylko o doznania artystyczne przybyłych na święto mieszkańców gminy, ale również o ich żołądki – luborzycka kuchnia serwowała pyszny bigos i pieczone kiełbaski. Impreza, która zgromadziła ponad 200 osób, była znakomitą wizytówką organizacji działających w gminie Luborzyca.

Organizatorom należą się słowa uznania, za doskonałą współpracę w środowisku organizacji pozarządowych oraz znakomite „wyczucie czasu” i zakończenie Święta równo z pierwszymi kroplami deszczu.