PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
20
06 2014
Rodzina Kolpinga w Niewieścinie zaprasza na festyn!

Serdecznie zapraszamy na Święto NGO i Festyn Świętojański, który odbędzie się w niedzielę, 29 czerwca 2014 r. w godz. 15.00-23.00 w Ogrodach Plebańskich w Niewieścinie.
Święto NGO będzie okazją do zaprezentowania się i promocji organizacji lokalnych, wzajemnego poznania i nawiązania partnerstw. Celem imprezy jest też zachęcenie społeczności lokalnej do działalności społecznej i zrzeszania się, ugruntowywanie i kreowanie postaw obywatelskich, aktywności społecznej np. w formie wolontariatu i członkowstwa oraz integrowanie społeczności lokalnej dla konsolidacji działań lokalnych i promocji partycypacji społecznej.

W programie:
• występy artystyczne
• bezpłatny poczęstunek dla gości
• gastronomia odpłatna dla chętnych
• gry i zabawy
• zabawa taneczna
• stoiska NGO
• park rozrywki dla dzieci

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie, GOKSiR
w Pruszczu, Parafia św. Jakuba Ap. w Niewieścinie