PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
16
06 2014
Święto NGO Rodziny Kolpinga w Chełmku

W sobotę 14 czerwca br. Rodzina Kolpinga w Chełmku zrealizowała lokalne Święto Organizacji Pozarządowych, które mimo niesprzyjającej aury zgromadziło ponad 200 osób. Podczas Święta promowano aktywność obywatelską i włączanie w działania lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz wspólnego dobra. Święto połączono z XII edycją Archidiecezjalnego Festiwalu Pieśni o Miłosierdziu Bożym w Chełmku. Impreza realizowana w Parku Rodzinnym w Chełmku skupiła zwłaszcza rodziny z dziećmi dla których przygotowane zostały konkursy, gry i zabawy z nagrodami.

Punktem kulminacyjnym było wystąpienie Przewodniczącej Rodziny Kolpinga w Chełmku p. Doroty Pietrzyk, która zaprezentowała ideę Dzieła Kolpinga w Polsce oraz motywy powstania Rodziny Kolpinga w Chełmku oraz jej działania. Osoby po 50. roku życia do aktywności i zaangażowania w bieżące działania Kolpingowskiego Klubu Seniora w Chełmku zachęcała Prezes – p. Halina Liszka. Wydarzenie uświetnił występ chóru Misericordias. W trakcie uroczystości odbył się kiermasz prac wykonanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku.