PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
03
06 2014
Piknik charytatywny "Z bliźnim na majówkę" w Heluszu

Już po raz 17. odbył się w Heluszu Międzynarodowy Piknik Charytatywny „Z Bliźnim na Majówkę” organizowany przez Rodzinę Kolpinga w Jarosławiu oraz Parafię Chrystusa Króla, przy której RK działa. Tradycyjnie gośćmi honorowymi, dla których to święto się odbywa od tylu już lat, były osoby niepełnosprawne, pensjonariusze domów pomocy społecznej, wychowankowie domów dziecka i dzieci ze świetlic charytatywnych. W tym roku zarejestrowało się do udziału w święcie 65 grup, w sumie ok. 2,7 tys. osób!, które przyjechały z całego województwa podkarpackiego.

Jednym z głównych elementów tegorocznego pikniku w Heluszu było Święto NGO związane z projektem „Razem do przodu” – piknik w Heluszu jest niewątpliwie corocznym świętem NGO, biorąc pod uwagę współorganizację i udział w nim tylu organizacji pozarządowych opiekujących się niepełnosprawnymi oraz przez zaangażowanie ogromnej liczby wolontariuszy. Na stoisku oznakowanym projektowym roll-upem przedstawiciele Rodziny Kolpinga udzielali informacji związanych z III sektorem oraz rozdawali przygotowane na tę okazję materiały. Pytania zadawali głównie młodzi ludzie. Ich gotowość do działalności społecznej widoczna była na każdym kroku w trakcie trwania święta – cała rzesza młodych wolontariuszy opiekowała się poszczególnymi grupami uczestników, czuwała nad przebiegiem konkursów i gier dla dzieci, pomagała na stoiskach z poczęstunkiem. Stanowili niewątpliwą siłę organizacyjną święta.

Jedynym słabym elementem święta okazała się pogoda, która w tym roku zawiodła i utrudniła przebieg niektórych punktów programu, ale nie zniechęciła uczestników, którym strugi deszczu nie przeszkadzały w radosnej zabawie.

Bardzo ciekawy i bogaty program święta rozpoczęła o godz. 10.00 uroczysta Msza św. koncelebrowana przez biskupa Adama Szala, po której nastąpiła część artystyczna, trwająca nieustająco do godzin popołudniowych (ostatnie melodie wybrzmiały przed godziną 17.) Piknik w Heluszu to doskonała okazja do zaprezentowania szerokiej publiczności swojego dorobku przez lokalne, ale również zagraniczne zespoły wokalne, taneczne, sportowe, grupy świetlicowe, koła rozwijania zainteresowań. Dzieci i młodzież mogą pochwalić się swoimi dokonaniami, a równocześnie nabyć umiejętności występowania na scenie przed liczną i bardzo życzliwą publicznością – bo taka przybywa do Helusza.

Piknik w Heluszu był okazją do integracji społeczności lokalnej oraz zachętą do aktywnego włączania się w działalność społeczną.