PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
12
05 2014
Zapytanie ofertowe - audyt metody aktywizacji stowarzyszeń – przedłużenie terminu

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – NOWA METODA WZMACNIANIA I AKTYWIZACJI STOWARZYSZEŃ "RAZEM DO PRZODU" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zamierza przeprowadzić audyt niemieckiej metody wzmacniania i aktywizacji organizacji pozarządowych poprzez coaching wdrażany pilotażowo w 15 stowarzyszeniach Rodzina Kolpinga działających na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Coaching prowadzony jest przez coachów-doradców, którzy przeszli wcześniej cykl szkoleniowy i znają specyfikę Rodzin Kolpinga. W ramach audytu oczekujemy przeprowadzenia następujących działań:
- przygotowanie i analiza narzędzi oceny metody coachingu i pracy coachów przez stowarzyszenia
- wywiady z coachami, przedstawicielami stowarzyszeń oraz personelem projektu
- obserwacje:
a) min. 3 spotkań prowadzonych przez coachów
b) min. 1 „święta NGO” organizowanego przez coachowane stowarzyszenie w ramach działań aktywizujących stowarzyszenia
c) min. 2 spotkań podsumowujących rezultaty coachingu dla poszczególnych stowarzyszeń, organizowanych przez nie w terenie
- przygotowanie raportu z audytu i jego prezentacja podczas konferencji w Krakowie w dniu 14.09.2014 r.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podanie kosztów wykonania audytu.

Termin wykonania usługi: od 17 maja do 14 września 2014 r.

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej (cena brutto) wraz z CV osoby audytującej w terminie do 16.05.2014 r. do godz. 16.00 na adres: bharasimowicz@kolping.pl lub dostarczenie na adres biura projektu: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków z dopiskiem „Audyt RDP”.

Kryterium oceny oferty stanowić będzie cena oraz doświadczenie.

W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy na adres bharasmowicz@kolping.pl
lub ubukowska@kolping.pl lub kontakt telefoniczny: tel. 12 418 77 72 lub 12418 77 63

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Beata Harasimowicz
Koordynatorka projektu