PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
30
04 2014
Coaching na półmetku!

Po podsumowaniu projektowych działań pierwszego kwartału 2014 roku – okazało się, że ze 150 godzin doradztwa zaplanowanego w projekcie do przeprowadzenia przez coachów metody „Razem do przodu”, już ponad połowa została wykorzystana. Stopień zaawansowania w doradztwie poszczególnych Rodzin Kolpinga jest różny i zależy w dużym stopniu od terminu planowanych świąt NGO. Ważnym elementem dodatkowym coachingu jest możliwość skorzystania przez Rodziny Kolpinga ze specjalistycznego, bezpłatnego doradztwa (np. w zakresie zagadnień prawnych organizacji pozarządowych, księgowości, promocji, planowania kampanii społecznych itp.).