PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
12
04 2014
Ostatnie szkolenia w projekcie „Razem do przodu”

5-6 kwietnia to dla połowy liderów projektu „Razem do przodu” był termin ostatniego szkolenia, w jakim brali udział w ramach projektu. Tym razem w Krakowie spotkali się przedstawiciele 8 Rodzin Kolpinga, aby z pomocą trenerki Marianny Król poznać zasady dobrej komunikacji w organizacjach, komunikacji na różnych płaszczyznach, która jest warunkiem partycypacyjnego zarządzania stowarzyszeniem. Szkolenie miało charakter zdecydowanie warsztatowy – bardzo duża liczba ćwiczeń pozwoliła uczestnikom w praktyce doświadczyć jak ważna jest komunikacja, poznać swój styl pracy i komunikacji, a przez to określić optymalną dla siebie rolę w grupie. Ponieważ warsztaty miały za zadanie również przygotować liderów RK do pozyskania nowych członków stowarzyszeń RK – w programie szkolenia znalazło się miejsce dla wiedzy teoretycznej związanej z zasadami funkcjonowania stowarzyszeń oraz zasad członkostwa. Ostatnim elementem warsztatów było przygotowanie przez przedstawicieli każdej z Rodzin Kolpinga oferty dla swoich nowych członków RK.

W drugi weekend maja, w Łebie odbędzie się ostatnia edycja tego szkolenia – głównie dla liderów Rodzin Kolpinga z północnej Polski – to szkolenie zakończy całą ścieżkę edukacyjną liderów stowarzyszeń Rodziny Kolpinga w ramach projektu „Razem do przodu”. W kolejnych miesiącach czeka ich wyzwanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Świąt NGO dla lokalnych społeczności oraz spotkania z lokalnymi liderami i aktywnymi społecznie mieszkańcami.

Życzymy powodzenia!