PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
26
03 2014
Czy potrzebni nam są wolonatriusze?

Druga edycja szkolenia „Od aktywizacji do partycypacji” miała miejsce w Gdańsku w dniach 22-23 marca – miejsce szkolenia dobrane pod kątem uczestniczących w projekcie Rodzin Kolpinga z północy Polski – zgromadziło głównie Rodziny Kolpinga z południowej Polski.

Program szkolenia podobnie jak w Luborzycy, rozpoczynał punkt omawiający formalne kwestie związane z wolontariatem. I w tym miejscu pojawiły się wątpliwości, czy Rodzinom Kolpinga w ogóle wolontariusze są potrzebni ? Czy trud zorganizowania wolontariatu nie przewyższa korzyści z niego płynących? Musimy pamiętać, że jest to układ złożony i obie strony powinny z niego wynieść korzyści. Nie zapominajmy, że zapraszając wolontariusza do współpracy, dajemy mu możliwość rozwoju, nabycia nowych umiejętności, a może nawet znalezienia celu w życiu – wpisuje się to w kolpingowską myśl pomocy dla samopomocy. A ponieważ każdy człowiek jest tajemnicą – nigdy nie wiemy jaki „skarb” wniesie sobą do naszej wspólnoty wolontariusz.

Aby ze swej strony jak najlepiej przygotować się do współpracy z wolontariuszami, uczestnicy szkolenia zapoznali się z zagadnieniami związanymi z zarządzeniem zespołem, delegowaniem pracy, stylami pracy. Praktyczny efektem zajęć było wypracowanie strategii rekrutacji wolontariuszy przygotowanej dla każdej z Rodzin Kolpinga, której przedstawiciele brali udział w szkoleniu. Uczestnicy mieli również okazję sprawdzić swoje umiejętności wystąpień publicznych – przygotowując i prezentując krótkie przemówienie zapraszające wolontariuszy do przystąpienia w szeregi Kolpinga.

Mamy nadzieję, że nabyte przez uczestników szkolenia umiejętności i wiedza zostaną wykorzystane w ich Rodzinach Kolpinga, które pozyskają nowych wolontariuszy.

Już w najbliższym czasie kolejne szkolenia „Od komunikacji do partycypacji”. Tym razem będą dotyczyć zagadnień związanych z funkcjonowaniem Rodzin Kolpinga: komunikacji między członkami stowarzyszenia a zarządem, motywacji członków, a także przygotowaniem planu pozyskiwania członków i przygotowaniem Świąt NGO – imprez aktywizujących społeczność lokalną.

Szkolenia z tego tematu odbędą się 5-6 kwietnia w Krakowie oraz 10-11 maja w Łebie.