PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
12
03 2014
Z coachem – razem do przodu

Początek nowego roku w projekcie „Razem do przodu” to przede wszystkim intensyfikacja coachingu dla Rodzin Kolpinga – prawie wszystkie Rodziny spotkały się już ze swoim coachem, przynajmniej jednokrotnie, a wcale spora grupa już parokrotnie. Szczególnie cennym wydaję się być zainteresowanie i udział w tego typu spotkaniach dużej liczby członków poszczególnych RK (o czym świadczą listy obecności) – dowodzi to o partycypacji członków w procesie zarządzania stowarzyszeniami. Dla trzech Rodzin Kolpinga spotkania z coachem znalazły kontynuację w specjalistycznym doradztwie z księgowości NGO – z konsultacji w tym temacie skorzystały RK z Lipnicy Małej i Luborzycy – oraz z zakresu pozyskiwania środków na działanie i pisania wniosków grantowych – ten temat zgłębiały RK z Luborzycy, Oświęcimia i Poręby Żegoty.

Ważnym tematem poruszanym podczas rozmów z coachami jest przygotowanie świąt NGO, organizację których część Rodzin Kolpinga już planuje.