PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
10
03 2014
Zapytanie ofertowe – tłumaczenie i wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – NOWA METODA WZMACNIANIA I AKTYWIZACJI STOWARZYSZEŃ "RAZEM DO PRZODU" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy będzie realizować konferencję pt. „Aktywnie dla wspólnego dobra” w dniach 13-14.09.2014 r. w Krakowie.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na tłumaczenie symultaniczne (DE-PL, PL-DE) i wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.
Temat konferencji: Aktywność obywatelska
Liczba uczestników 45
Język: tłumaczenie z języka niemieckiego na jęz. polski i z jęz. polskiego na niemiecki w następujących godzinach:

13.09.2014: od godz. 9.00 do 19.00
14.09.2014: od godz. 9.00 do 12.30.

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej (cena brutto) w terminie do 24.03.2014 r. na adres: bharasimowicz@kolping.pl lub dostarczenie jej na adres biura projektu: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Kryterium oceny oferty będzie cena.

Z poważaniem
Beata Harasimowicz
Koordynator projektu