PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
04
02 2014
Zapytanie ofertowe - noclegi, wyżywienie, wynajem sal na szkolenia- woj. małopolskie

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – NOWA METODA WZMACNIANIA I AKTYWIZACJI STOWARZYSZEŃ "RAZEM DO PRZODU" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planuje zrealizować 2 szkolenia w terminie 8 - 9 marca 2014 oraz 5 - 6 kwietnia , z noclegami z 7 na 8 marca i z 8 na 9 marca oraz z noclegami z 4 na 5 kwietnia i z 5 na 6 kwietnia dla 15 osób plus trener i opiekun szkolenia (w sumie 17 osób) na terenie woj. małopolskiego.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ofertę na noclegi, wyżywienie i wynajem sali wg poniższego wstępnego zamówienia.

Noclegi:
1-2 noclegi dla max. 17 osób z 7 na 8 marca i 8 na 9 marca oraz z 4 na 5 kwietnia i 5 na 6 kwietnia w pokojach jedno-, dwu i trzyosobowych:
2 pokoje 1 osobowe z łazienką lub bez
6 pokoi 2 osobowych z łazienką lub bez
1 pokój 3 osobowy z łazienką lub bez

Wyżywienie

07.03.2014 i 04.04.2014
Kolacja
08.03.2014 i 05.04.2014
Śniadanie
Obiad
Kolacja
2 przerwy kawowe

09.03.2014 i 06.04.2014
Śniadanie
1 przerwa kawowa
Obiad

Wynajem Sali z rzutnikiem, ekranem, flipchartem

Wynajęcie sali szkoleniowej:
08.03.2014 i 05.04.2014 od 9.00 do 18.00
09.03.2014 i 06.04.2014 od 8.30 do 13.30

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej (cena brutto) w terminie do 12.02.2014 r. na adres: ubukowska@kolping.pl lub dostarczenie jej na adres biura projektu: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.


Z poważaniem
Beata Harasimowicz
Koordynator projektu