PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
04
02 2014
Zapytanie ofertowe - noclegi, wyżywienie, wynajem sal na szkolenia- woj. pomorskie

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – NOWA METODA WZMACNIANIA I AKTYWIZACJI STOWARZYSZEŃ "RAZEM DO PRZODU" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planuje zrealizować 2 szkolenia w terminie 22-23 marca 2014 oraz 10-11 maja, z noclegami z 21 na 22 marca i z 22 na 23 marca oraz z noclegami z 9 na 10 maja i z 10 na 11 maja dla 15 osób plus trener i opiekun szkolenia (w sumie każdorazowo 17 osób) na terenie woj. pomorskiego.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ofertę na noclegi, wyżywienie i wynajem sali wg poniższego wstępnego zamówienia.

Noclegi:
1-2 noclegi dla max. 17 osób z 21 na 22 marca i 22 na 23 marca oraz z 9 na 10 maja i 10 na 11 maja w pokojach jedno-, dwu i trzyosobowych: 2 pokoje 1 osobowe z łazienką lub bez 6 pokoi 2 osobowych z łazienką lub bez 1 pokój 3 osobowy z łazienką lub bez

Wyżywienie

21.03.2014 i 09.05.2014
Kolacja

22.03.2014 i 10.05.2014
Śniadanie
Obiad
Kolacja
2 przerwy kawowe

23.03.2014 i 11.05.2014
Śniadanie
1 przerwa kawowa
Obiad

Wynajem Sali z rzutnikiem, ekranem, flipchartem

Wynajęcie sali szkoleniowej:
22.03.2014 i 10.05.2014 od 9.00 do 18.00
23.03.2014 i 11.05.2014 od 8.30 do 13.30


Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej (cena brutto) w terminie do 12.02.2014 r. na adres: ubukowska@kolping,pl lub dostarczenie jej na adres biura projektu: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.

Z poważaniem
Beata Harasimowicz
Koordynator projektu