PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
04
02 2014
Zapytanie ofertowe- przeprowadzenie szkoleń

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – NOWA METODA WZMACNIANIA I AKTYWIZACJI STOWARZYSZEŃ "RAZEM DO PRZODU" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy będzie realizować warsztaty nt. pozyskiwania i aktywizacji członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podanie kosztów przeprowadzenia warsztatów.
Planowana liczba warsztatów: 2 grupy po 2 warsztaty, z których jeden dotyczy wolontariuszy, a drugi członków organizacji pozarządowych

Termin: marzec - maj

Miejsce:

 • 2 warsztaty w woj. małopolskim/podkarpackim
 • 2 warsztaty w woj. pomorskim


Oczekiwany zakres warsztatów:
 • Określenie znaczenia wolontariuszy w organizacji.
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego aktywności członków i wolontariuszy.
 • Tworzenie planu powiększenia bazy członków i wolontariuszy
 • Przygotowanie oferty dla wolontariuszy
 • Motywowanie członków i wolontariuszy– style motywacji i style pracy oraz dopasowane do nich sposoby motywowania.
 • Utrzymywanie ciągłego zaangażowania wolontariuszy i członków
 • Wpływ konfliktów w zespole na poziom aktywizacji członków i wolontariuszy i sposoby ich rozwiązywania
 • Działania, które mogą pozytywnie wpłynąć na aktywizację członków i wolontariuszy np. Święta NGO
 • Komunikacja w organizacji


Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej (cena brutto) w terminie do 13.02.2014 r. na adres: bharasimowicz@kolping.pl lub dostarczenie jej na adres biura projektu: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Kryterium oceny oferty stanowić będzie cena.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Beata Harasimowicz
Koordynatorka projektu