PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
04
02 2014
Zapytanie ofertowe – noclegi, wyżywienie, wynajem sal

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – NOWA METODA WZMACNIANIA I AKTYWIZACJI STOWARZYSZEŃ "RAZEM DO PRZODU" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy będzie realizować konferencję w terminie 12-14 września dla ok. 45-50 osób w Krakowie
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ofertę na noclegi, wyżywienie i wynajem sal wg. poniższego zamówienia.

Noclegi:

1-2 noclegi dla 45-50 osób w pokojach jedno-, dwu, i trzy i czteroosobowych

Wyżywienie

12.09.2014

  • Kolacja


13.09.2014
  • Śniadanie
  • Obiad
  • Kolacja
  • 2 przerwy kawowe


14.09.2014
  • Śniadanie
  • Obiad
  • 1 przerwa kawowa


Wynajem sal

Wynajęcie sali szkoleniowej w następujących dniach
12.09.2014 od 18.00 do 21.00
13.06. 2014 od 8.00 do 19.00
14.09.2014 od 9.00 do 12.30

Bardzo prosimy o przesłanie oferty cenowej (cena brutto) w terminie do 12.02.2014 r. na adres: awisniewska@kolping.pl lub dostarczenie jej na adres biura projektu: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.

Z poważaniem
Beata Harasimowicz
Koordynatorka projektu