PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
03
02 2014
Trwa doradztwo coachów dla Rodzin Kolpinga

Nabrało tempa doradztwo prowadzone przez wyszkolonych w ramach projektu ”Razem do przodu” coachów, którzy mają pod swoja opieką 15 Rodzin Kolpinga, biorących udział w tym projekcie.

Coachowie przeszli w roku 2013 cykl szkoleń zapoznających ich i uczących metody doradczej „Razem do przodu”, stosowanej z sukcesem przez niemieckie Dzieło Kolpinga i obecnie mają okazję zastosować ją pilotażowo w praktyce, udzielając wolontarystycznie doradztwa wybranej Rodzinie. Spotkania coacha z członkami poszczególnych Rodzin Kolpinga mają pomóc Rodzinie przeanalizować dotychczasowe działania, określić plany na przyszłość, zdiagnozować potrzeby i deficyty z jakim Rodzina się boryka, a również pomóc w organizacji zaplanowanych na obecny rok „Świąt NGO”. Coach-opiekun po przeprowadzeniu spotkań może zalecić danej Rodzinie dodatkowo specjalistyczne, bezpłatne konsultacje, które gwarantuje projekt , np. z księgowości ngo, ze sposobów pozyskiwania środków finansowych na działania, pisania wniosków aplikacyjnych, promocji, kampanii społecznych, rozwiązywania konfliktów, aktywizacji członków/wolontariuszy. Zakres doradztwa będzie zależał od potrzeb Rodzin.

Do tej pory odbyły się już spotkania przedstawicieli Rodziny Kolpinga z coachem w Lipnicy Małej (jej coachem jest Robert Prusak), spotkanie przedstawicieli Młodego Kolpinga z Rodziny Kolpinga Luborzyca z opiekującą się tą grupą Joanną Banaśkiewicz. W Libiążu coach Urszula Trojańska spotkała się już dwukrotnie z tamtejszą Rodziną Kolpinga. Do Łeby na spotkanie z miejscową Rodziną Kolpinga pojechała Grażyna Prabucka.

W najbliższym czasie zostały zaplanowane spotkania coachów: Zygmunta Ciocha z zarządem Rodziny Kolpinga w Oświęcimiu, na północy Polski Zbigniewa Byczkowskiego z członkami Rodziny Kolpinga z Niewieścina, na południu – Joanny Banaśkiewicz z członkami Rodziny Kolpinga z Krakowa Nowego Bieżanowa oraz Małgorzaty Włosik z Rodziną Kolpinga w Chełmku.