PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
09
01 2014
Ruszył coaching dla Rodzin Kolpinga! Za nami pierwsze spotkanie w Lipnicy Małej

Rodzina Kolpinga z Lipnicy to jedna z młodszych Rodzin Kolpinga w Polsce – powstała w 2012 roku. Aktywność obywatelska obecnych członków RK w lokalnym środowisku to jednak historia znacznie dłuższa i bardzo bogata.

W grudniu odbyło się pierwsze spotkanie RK w Lipnicy Małej jako uczestnika projektu „Razem do przodu” z opiekującym się nią coachem Robertem Prusakiem – Przewodniczącym Dzieła Kolpinga w Polsce. Tym samym zainicjowane zostało wdrażanie tego specjalistycznego doradztwa w 15 RK.

Jako, że mamy czas świąteczny, spotkanie miało też taki charakter. Rozpoczęła go część artystyczna związana z dorobkiem Rodziny, tj. koncert kolęd w wykonaniu m.in. chóru kościelnego (w jego skład wchodzą również członkowie RK z Lipnicy), teatralne przedstawienie dziecięcego zespołu złożonego z ok. 120 uczniów szkoły podstawowej, który zaprezentował scenki z jasełek, koncert rockowy pięcioosobowego zespołu młodzieżowego, jasełka „Lilie św. Józefa” odegrane przez niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia „Barka” z Jabłonki, zaproszonych przez RK z Lipnicy i wspieranych przez młodzież z RK. Całość uroczystości była doskonałą sposobnością do zapoznania się z jej zasadniczym zakresem działania: ochroną i podtrzymywaniem tradycji i kultury ludowej Orawy.

Po tej części artystycznej odbyła się druga faza spotkania, która miała miejsce w lokalnej remizie strażackiej, chętnie udostępnianej na tego typu okoliczności. Obserwacje coacha i przeprowadzone przez niego rozmowy wskazują, że Rodzina Kolpinga w Lipnicy znakomicie funkcjonuje w lokalnym środowisku i jest w pełni przez nie akceptowana oraz wspierana w swoich przedsięwzięciach. Na pewno nie brakuje jej też pomysłów na działania. Imponująca jest liczba zaangażowanych osób oraz rozpiętość wiekowa: od dzieci, poprzez młodzież po osoby dorosłe. Zagadnienia, w których pomoc fachowa dla RK z Lipnicy byłaby wskazana, to zarządzanie organizacją wraz z księgowością NGO oraz kwestie związane z pozyskiwaniem dofinansowań, a więc źródła finansowania i myślenie projektowe – RK posiada w swoich szeregach młode osoby, które już piszą projekty. Przed Rodziną kolejne spotkania z coachem już w Nowym Roku.

Życzymy powodzenia w działaniach!