PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
30
10 2013
Wizyta studyjna do Szwajcarii – podsumowanie organizatora

W dniach 10 - 14 września 2013 r. 20 osób uczestniczyło w wizycie studyjnej do Szwajcarii.

Grupa liderów z 15 polskich Rodzin Kolpinga oraz coachów – po długiej podróży przyjechała 10 września wieczorem do Klasztoru prowadzonego przez Siostry Franciszkanki w miejscowości Baldegg. Pierwszy wieczór upłynął na powitaniu z gospodarzami oraz przybyłymi na miejsce przedstawicielami Zarządu Szwajcarskiego Dzieła Kolpinga: ustępującą prezydent Margrit Unternaehrer oraz jej następcą Erichem Reischmannem.
W środę 11 września podczas wykładu „Szwajcaria – nasza demokracja”, uczestnicy wizyty mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy geograficznej, politycznej i demograficzne na temat Szwajcarii. Uzyskane informacje były wstępem pomocnym w zrozumieniu specyfiki działań organizacji pozarządowych i pomocowych – w tym również Dzieła Kolpinga - w Szwajcarii. Prowadzący wykład Bernhard Burger – dyrektor zarządzający Kolpinga w Szwajcarii - odpowiedział również na wszelkie pytania nurtujące uczestników spotkania. Popołudnie i wieczór upłynęły grupie w towarzystwie członków Rodziny Kolpinga z miejscowości Rapperswil, która prezentowała swoje działania oraz przygotowała dla gości kolację. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca funkcjonowania kolpingowskich kas ubezpieczeniowych w Szwajcarii.
Kolejnego dnia grupa udała się z wizytą do miejscowości Schattendorf, gdzie znajduje się siedziba spółki Texaid, zajmującej się segregacją używanej odzieży. Spółka została założona w 1978 r. przez 6 znanych szwajcarskich organizacji pomocowych, wśród nich Dzieło Kolpinga. Podczas 3 – godzinnego zwiedzania zakładu, uczestnicy wizyty szczegółowo zapoznali się z procesem sortowania odzieży.
W programie znalazła się również wizyta w Sekretariacie Szwajcarskiego Dzieła Kolpinga w Lucernie. Biuro sekretariatu, usytuowane przy ul. Karliquai, pełni rolę sekretariatu, pracuje tu dyrektor zarządzający, prezes, prowadzone są projekty. W czwartkowy wieczór goście z Polski zostali zaproszeni przez Rodzinę Kolpinga z Hochdorf. Celebrowano wspólnie Eucharystię, podczas kolacji gospodarze mogli bliżej zapoznać się z gośćmi prowadząc kuluarowe dyskusje.
Piątek 13 września uczestnicy wizyty spędzili w Bernie, korzystając z gościnności tamtejszej Rodziny Kolpinga. Wspólnie zwiedzano miasto, odwiedzono siedzibę Rodziny Kolpinga oraz zaprzyjaźnioną parafię.
W sobotni poranek, ostatni dzień wizyty, zaplanowano przejście Drogą Rozważań Adolpha Kolpinga. Droga prowadząca z miejscowości Hochdorf do położonego w odległości 5 km Klasztoru Baldegg, składa się z 9 stacji. Zamieszczone na każdej z nich tablice zawierają informacje dot. Dzieła Kolpinga, teksty biblijne oraz cytaty bł. Adolpha Kolpinga.

Podczas wizyty studyjnej do Szwajcarii uczestnicy spotkali się z przedstawicielami 4. Rodzin Kolpinga: (Hochdorf, Rapperswill, Luzern, Bern) oraz członkami Zarządu Dzieła Kolpinga w Szwajcarii. Odwiedzono siedziby 4 Rodzin Kolpinga, Sekretariat Dzieła Kolpinga w Luzernie, siedzibę spółki Texaid, Klasztor Baldegg oraz Dom La Prairie w Bernie.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej