PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
31
10 2013
Zapytanie ofertowe dot. wykonania witryny intranetu

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń – Razem do przodu” (nr umowy 0033/D/2/2012) współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poszukuje podwykonawcy do wykonania witryny intranetu.

Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2013 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty na wykonanie witryny intranetu. Zakres prac znajduje się w załączniku.

Prosimy o dostarczenie oferty w terminie do 8.11 .2013 r. na załączonym formularzu. Kryterium oceny oferty stanowi cena.

Dane do doręczenia:
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków z dopiskiem (oferta-wykonanie witryny intranetu) lub bharasimowicz@kolping.pl (w tytule: oferta-wykonanie witryny intranetu)

Z poważaniem

Beata Harasimowicz
Koordynator projektu

Załączniki:
Zapytanie ofertowe dot. wykonania witryny intranetu
Formularz oferty