PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
31
10 2013
Zapytanie ofertowe dot. obsługi intranetu

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń – Razem do przodu” (nr umowy 0033/D/2/2012) współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poszukuje podwykonawcy do comiesięcznej obsługi technicznej witryny intranetu w okresie 11 miesięcy od listopada 2013 r. do września 2014 r. włącznie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ofertę na comiesięczną obsługę techniczną strony intranetowej.

Zakres obowiązków podwykonawcy przedstawiono w załączniku. Kryterium oceny oferty stanowi cena.

Prosimy o dostarczenie oferty w terminie do 8.11 .2013 r. na załączonym formularzu.

Dane do doręczenia:
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków z dopiskiem (oferta-obsługa intranetu lub bharasimowicz@kolping.pl (w tytule: oferta – obsługa intranetu)

Z poważaniem

Beata Harasimowicz
Koordynator projektu

Załączniki:
Zapytanie ofertowe dot. wykonania witryny intranetu
Formularz oferty